PODSUMOWANIE KONKURSU NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2017R.

PODSUMOWANIE KONKURSU NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2017R.

Podsumowanie konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową
Polanowski Ośrodek kultury i Sportu po raz siódmy był organizatorem konkursu na wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży placówek oświatowo-wychowawczych z terenu gminy Polanów.
W tym roku na konkurs wpłynęło 29 szopek. Zainteresowanie konkursem świadczy o tym, że popularyzacja tradycji świąt Bożego Narodzenia przynosi coraz lepsze efekty. Udział w konkursie był cennym doświadczeniem w dziedzinie rękodzieła i sztuki artystycznej.
Technika wykonania była dowolna, jednak przeważały szopki wykonane na wzór betlejemski. W doborze użytych materiałów występowały elementy drewniane, słomiane, papierowe. Figurki zostały ulepione z plasteliny, masy solnej bądź też wycięte z papieru. Poziom wykonanych szopek był bardzo wysoki, dlatego Jury w ocenie prac wzięło przede wszystkim dobór materiału, który powinien być naturalny a elementy wykonane własnoręcznie. Ważnymi kryteriami były także walory artystyczne i estetyka wykonania.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria komisja w składzie:
1. Ewa Szewczyk – Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
2. Anna Sznyter – Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
3. Jolanta Skowrońska – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów
przyznała miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Kategoria szkoła podstawowa kl.I-III
1. Dominika Woźna – SP Nacław – opiekun – Agnieszka Woźna
2. Kamil Hobszta, Martyna Hobszta – świetlica w Karsinie – opiekun – Beata Guła
3. Amelia Kalicka – SP Nacław – opiekun – Anna Załęska
Wyróżnienia:
1. Milena Schultz – SP Nacław – opiekun – Grażyna Peplińska 2. Maja Schultz – świetlica w Nacławiu – opiekun – Monika Stępniak

Kategoria szkoła podstawowa kl. IV-VII
1. Agnieszka Michalczyk – świetlica w Karsinie – opiekun Beata Guła
2. Wiktoria Leśnicka – SP Bukowo – opiekun Wioletta Rylik
3. Martyna Rossa – świetlica w Rekowie – opiekun – Beata Guła
Wyróżnienia:
1. Kamil Tomiński – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie – opiekun Anna
Domagała
2. Milena Makowska – świetlica w Nacławiu – opiekun – Monika Stępniak
Kategoria gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne
2. Mirosława Romanko – świetlica w Rzeczycy Wielkiej – opiekun – Marcela Żurawicka
2. Nela Czarkowska – świetlica w Jacinkach – opiekun – Wioleta Konieczna
Wyróżnienie:
1. Julian Maniowski – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie – opiekun –
Marta Wisłocka

Każda szopka zgłoszona do konkursu zasługuje na uznanie, doceniamy wkład pracy każdego wykonawcy. Udział w konkursie świadczy o tym, że dzieci i młodzież stają się współtwórcami pięknej bożonarodzeniowej tradycji , którą warto kontynuować. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.
Doceniamy wkład pracy nauczycieli i opiekunów pozwalający utrzymać tradycję rękodzielniczego wykonywania ozdób bożonarodzeniowych.
Laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody w dniu 13.12.2017 r. podczas Międzyszkolnego Przeglądu Jasełek w Polanowie.
Sponsorem nagród jest Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu.


Galeria zdjęć

PRZEGLĄD JASEŁEK 2017r.

PRZEGLĄD JASEŁEK 2017r.

Przegląd Jasełek 2017 Poznawanie i utrwalanie tradycji oraz obrzędów związanych ze Świętem Bożego Narodzenia oraz prezentacja dorobku artystycznego amatorskich grup teatralnych, to główne cele Przeglądu Jasełek organizowanego każdego roku przez Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu. 13 grudnia, w domu kultury odbył się jubileuszowy XX Przegląd Jasełek. Młodzież uczestnicząca w przedstawieniach wypełniła salę widowiskową po brzegi. W tłumie ...

Zostaw komentarz