OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBRANYCH OFERT NA OBSŁUGĘ IMPREZ W 2018R. W GMINIE POLANÓW

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBRANYCH OFERT NA OBSŁUGĘ IMPREZ W 2018R. W GMINIE POLANÓW

                                                                                                     
  Ogłoszenie wyników wyboru wykonawców obsługi imprez w 2018r. w Gminie Polanów

 

W wyniku dokonanej weryfikacji i oceny złożonych ofert za najkorzystniejsze uznano oferty:

  1. Obsługa medyczna imprez:

- złożono 3 oferty,

- wybrano ofertę nr. 3 złożoną przez:

Jednostkę Ratownictwa Medycznego „ MEDICA” z Koszalina.

 

2.     Zabezpieczenie porządku podczas imprez przez umundurowane służby porządkowe:

- złożono 5 (2 oferty wpłynęły po terminie),

- wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Agencja Ochrony Mienia i Osób „Komandor” ze Słupska

 

3.     Wynajem sceny, nagłośnienia oświetlenia i obsługi technicznej imprez:

·        XXX Zlot Motocykli :

- złożono 3 oferty,

- wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

Rymon SOUND z Piły

 ·        Dożynki Powiatu Koszalińskiego:

- złożono 5 ofert,

- wybrano ofertę nr 1złożoną przez:

AUTOPARTNER/ GRUPA IMPREZA Koszalina

 

4.     Obsługa gastronomiczna na wyłączność imprez:

·        XXX Zlot Motocykli

·        Dożynki Powiatu Koszalińskiego:

               - złożono 2 oferty ,

               - wybrano ofertę nr. 1 złożoną przez:

               FLASH – DISCO- SERVICE z Piły

               NIKA z Poznania

 Na pozostałe imprezy wymienione w Zapytaniu nie złożono ofert.

                                                                                                                                 

                                 Feliks Kostrzak

                                      Dyr. POKIS

                                                                            


KONKURS PN. „TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA”

KONKURS PN. „TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA”

REGULAMIN KONKURSU „TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA”   Organizator konkursu: Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu ul. Polna 4 76-010 Polanów tel. 94 31 88 229  Adresaci konkursu: Konkurs adresowany jest do uczniów placówek oświatowo-wychowawczych oraz mieszkańców z terenu gminy Polanów.  Termin konkursu: Termin dostarczenia palm do dnia 19.03.2018 r.  Cel konkursu: 1.  ...

Zostaw komentarz