Majówka 2023 - Oficjalne otwarcie rynku miejskiego

01.05.2023, dodane przez: Celina

Tegoroczne obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Święta Trzeciego Maja oraz rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej przybrały w Polanowie w szczególny charakter, ponieważ zostały połączone z oficjalnym otwarciem zrewitalizowanego rynku miejskiego. 

Wydarzenia poprzedziła msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, po której prowadzący uroczystość: Dariusz Kalinowski i Wiesław Lebioda powitali licznie zgromadzonych na rynku miejskim. Aby uczcić narodowe święta, kadeci klas mundurowych Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie, w symbolicznym geście podnieśli na maszt biało-czerwoną flagę oraz wykonali musztrę paradną i oddali salwę honorową.

Następnie nadeszła chwila na oficjalne otwarcie rynku miejskiego. Chwila, na którą mieszkańcy miasta i gminy czekali wiele lat. Przypomnijmy, że w 2017 r. Gmina Polanów złożyła wniosek o dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na odnowę zdegradowanej przestrzeni publicznej rynku miejskiego i jego otoczenia. W 2018 r. środki zostały przyznane, podsiano umowę i rozpoczęto przygotowania do jednej największych gminnych inwestycji. Wiosną 2021 r., odbudowa serca miasta zaczęła się materializować - teren oddano wykonawcy i przez dwa lata, na oczach mieszkańców dokonywała się przemiana, na którą dziś możemy patrzeć z dumą i radością.

1 maja 2023 r. na odnowionym rynku miejskim, Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski, w obecności mieszkańców miasta i gminy, radnych Rady Miejskiej i Rady Powiatu, dyrektorów gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego, druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli duchowieństwa i zaproszonych gości, nie kryjąc wzruszenia, powiedział: „MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ!". Wyraził swoje uznanie i podziękował osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do tego wspaniałego osiągnięcia. Podziękowania trafiły m.in. do byłego Zastępcy Burmistrza Piotra Górniaka, Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja, firmy Harat - głównego wykonawcy, firmy Delta Ewa Horków - projektanta, Krystyny Bastowskiej z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz lokalnego przedsiębiorcy Leszka Siudka. Podczas uroczystości, obecny był również Klaus Kramer - Niemiec, były mieszkaniec Polanowa, jeden z niewielu świadków historii naszego miasta sprzed II wojny światowej. Podziekowano mu współpracę i budowanie pozytywnych relacji obecnych i byłych mieszkańców Polanowa.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia było przecięcie wstęgi.

Opiekun Izby Pamięci Ziemi Polanowskiej - Artur Dropko, w krótkich słowach przybliżył rys historyczny polanowskiego rynku, po czym zaprosił do udziału w specjalnie przygotowanej na tę okoliczność grze miejskiej "Kargul i Pawlak po polanowsku".
Część oficjalną zakończył Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Wilk, który wyraził swoje zadowolenie z wykonanej inwestycji i podziękował radnym za podejmowane decyzje w sprawie rynku oraz pracownikom Urzędu Miejskiego za zaangażowanie i pracę, czego rezultaty przyniosły tak wiele korzyści dla lokalnej społeczności i w sposób zdecydowany poprawiły estetykę miasta. Na koniec zaprosił wszystkich obecnych na uruchomienie fontanny.

Po części oficjalnej, mieszkańcy i goście mieli okazję uczestniczyć w wielu atrakcjach, w tym występach artystycznych wokalistek działających pod pieczą p. Krzysztofa Ciuły w pracowni muzycznej POKiS Michaliny Marciniak, Zofii Ludwickiej, Antoni Kluziak oraz Eweliny Żuchowskiej, pokazu tanecznego grupy HOOD MOOD oraz ciekawych animacjach dla dzieci prowadzonych przez DJ Przemo.

 Nowo wybudowany budynek - Centrum Integracji Społecznej, stał się tego dnia wygodnym miejscem, w którym można było napić się kawy i skosztować lokalnych wypieków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Jacinek, Żydowa, Rekowa, Garbna, Polanowa, Wielinia, Świerczyny oraz zespół Córy Gołogóry. O obsługę i wspaniałą atmosferę zadbały panie z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie.

Zwieńczeniem całego dnia był koncert gwiazdy polo rock – Sławomira, który przyciągnął do naszego miasteczka tłumy fanów. Po koncercie odbyła się zabawa taneczna prowadzona prze DJ. Przemo.

W imieniu Burmistrza Polanowa kierujemy serdeczne podziękowania dla zespołu organizacyjnego, zaangażowanego w przygotowania uroczystości otwarcia rynku:
- Andrzeja Kuleszy - Zastępcy Burmistrza;
- Wiesława Lebiody, Radnego Rady Powiatu Koszalinskiego, Dyrektora Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu wraz z pracownikami;
- Dariusza Kalinowskiego, Radnego Rady Powiatu Koszalinskiego, Dyrektora ZEAO w Polanowie;
- Ewy Hełminiak Soliwodzkiej - Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie z pracownikami;
- Aleksandry Kalinowskiej - Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie;
- Jacka Jachimowskiego - Wicedyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie z kadetami klas mundurowych;
- Wojciecha Adamskiego - Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie z pracownikami; 
- Straży Miejskiej w Polanowie;
- Ochotniczych Straży Pożarnych z Polanowa, Żydowa i Nacławia;
- procowników Urzędu Miejskiego.

Sponsorami wydarzenia byli:

  • Nadleśnictwo Polanów
  • BayWa r.e. Polska Sp. z o.o. Warszawa
  • UNION Invest Sp. z o. o.
  • Poltran s.c. P. Dziamski K. Dziamska
  • DP FARM Sp. z o.o.  Gdynia
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "Pol-Drew"  Leszek Siudek Polanów
  • Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska  EkoWodrol Spółka z o.o. Koszalin
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. KOSZALIN
  • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.  Koszalin
  • Powiat Koszaliński Starostwo Powiatowe w Koszalinie

 

Autor zdjęć: Jan Stark
powrót
Polityka prywatności  |  © Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk