Aktualności Nowe!

Zespół Ludowy OLSZYNA

Zespoły

Powstał w październiku 1983r. w ramach Koła Gospodyń Wiejskich w Żydowie. Założyła go pani Bożena Kadukowska, która do dzisiaj jest kierownikiem zespołu. Instruktorem muzycznym i akompaniatorem jest pan Wiesław Lebioda. Zespół liczy 11 osób,  wykonuje pieśni ludowe z różnych regionów kraju, głównie z Podlasia. Uczestniczy w imprezach okolicznościowych oraz przeglądach o charakterze ludowym. Obecnie zespół działa pod patronatem Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu.